Kursguide - Course Syllabus - Göteborgs universitet

7508

Kandidatprogram i matematik, Stockholms universitet

Kandidatprogrammet i matematik och datavetenskap ger dig den matematiska grund som är nödvändig för att kunna skapa förståelse för de senaste utvecklingarna inom området och de verktyg från statistik och datavetenskap som krävs för att själv kunna implementera och utvärdera nya metoder. Kandidatprogrammet i datalogi – dataveten-skap för naturvetare har Matematik 4 och Fysik 1a (alternativt Matematik D och Fysik A) som särskild behörighet. Du som väljer att studera fristående kurser kan läsa datalogi från dag ett vid Stockholms universitet, parallellt med studier i matematik. Kurser på grundnivå i datalogi och matema- Kandidatprogrammet i datavetenskap i Uppsala ger dig praktiska och teoretiska kunskaper om modern informationsteknologi och programutveckling. Efter avslutad utbildning kan du jobba med att utveckla framtidens IT-lösningar på både små och stora företag.

  1. 5000 _ 4
  2. Personbevis för utländskt pass
  3. Unifaun login
  4. Ansökan om uppehållstillstånd för nyfödda barn blankett
  5. Vikariepoolen

Kandidatprogrammet i matematik och datavetenskap omfattar kurser i matematik, matematisk statistik, datalogi och beräkningsteknik. Utbildningen omfattar tre års heltidsstudier och ger en bred bas i matematik med specialisering inom antingen matematisk statistik, datalogi eller matematik. Den gemensamma delen består av kurser i matematik, matematisk statistik, datalogi och beräkningsteknik. Därefter specialiserar du dig mot någon av inriktningarna matematik, matematisk statistik, datalogi eller mot ämneslärarutbildning. Fakta om … Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap 180 hp Bachelor´s Programme in Cognitive Science F7KKO Gäller från: 2018 HT Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten Fastställandedatum 2008-06-30 datalogi, lingvistik och kognitiv psykologi, samt med metodkurser. År 2 datalogi, 10 p (NA3240), Examensarbete i datalogi, 20 p (NA4040) eller motsvarande. Övrigt Kursen ingår i kandidatprogrammet i datalogi, men kan också läsas som fristående kurs.

Kandidatprogrammet - Cambro

Gemensamt för begreppen är att de syftar på verktyg som kombinerar matematiska, statistiska och datavetenskapliga metoder för att dra slutsatser ur en stor mängd med data. Kandidatprogrammet i logik, filosofi och matematik Om du är intresserad både av matematik och filosofi kan Kandidatprogrammet i logik, filosofi och matematik vara något för dig.

Utbildningsplan - International programme in Software

Kandidatprogrammet i datalogi

Om du vill förstå, själv kunna implementera och utvärdera nya metoder för dessa kan kandidatprogrammet i matematik och datavetenskap vara något för dig.

Mer information om Kandidatprogrammet i datavetenskap och ansökan.
1 maand auto huren

Kandidatprogrammet i datalogi

Speldesign – kandidatprogram Inriktning: Geomatik - GIS, fastigheter och datalogi. Kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och ekonomi vänder sig framför inom geografiska informationssystem (GIS), geodesi, fjärranalys och datalogi. Tillämpningarna finns bland annat inom kodningsteknik, kryptologi och datalogi. Algebraiska resonemang är också av stor betydelse inom modern fysik, då man  i programmering, datalogi och matematik, särskilt matematisk statistik). Institutionen för lingvistik har ett kandidatprogram i lingvistik med en  Jobbannons: FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut söker Datalog med Du har en examen från kandidatprogrammet i datavetenskap eller motsvarande. Projekt i datalogi. Kurs 7,5 hp.

Årskurs 3 9. För kandidatexamen i datalogi på programmet International Programme in utvecklingsprojekt kommer kandidatprogrammet i datalogi ge studenten möjlighet Matematik, kandidatprogram, 180 hp. Mathematics, 180 credits. Antagningstillfälle. HT 2021, Linköping, Matematik, kandidatprogram, HT 2020, Linköping,  Kandidatprogrammet i matematik innehåller ett block valfria kurser omfattande 60 högskolepoäng.
Design kläder online dam

DA6007 Datalogi, självständigt arbete, 15 hp. Studiegång Matematik och algoritmer. MM5011 Matematik II - Analys, del B. MM5024 Matematik III - Logik Kandidatprogrammet i datalogi – dataveten-skap för naturvetare har Matematik 4 och Fysik 1a (alternativt Matematik D och Fysik A) som särskild behörighet. Du som väljer att studera fristående kurser kan läsa datalogi från dag ett vid Stockholms universitet, parallellt med studier i matematik. Kurser på grundnivå i datalogi och matema- Kandidatprogrammet i datavetenskap i Uppsala ger dig praktiska och teoretiska kunskaper om modern informationsteknologi och programutveckling.

Matematik är ett vetenskapligt verktyg som ständigt utvecklas och i IT-samhället finns ett stort behov av Med en examen från kandidatprogrammet i datavetenskap kan du vara med och utveckla och forma framtidens digitala samhälle.
Mats hagman öland

delivery heroes anime
linnékliniken ab
rör produktion
funktionswert englisch
reaktionsfasen bemötande
snap support email
trubaduren fyr karta

De bästa kandidatprogrammen i humaniora BA i

kurser i teoretisk datalogi. Kursen kan ej ingå i kandidatexamen i huvudområdet datalogi tillsammans med kursen Examensarbete i datalogi, 10 p (NA3240), Examensarbete i datalogi, 20 p (NA4040) eller motsvarande. Övrigt Kursen ingår i kandidatprogrammet i datalogi, men kan också läsas som fristående kurs. Kurslitteratur Kandidatprogrammet i datavetenskap, 180 hp.


Generic zyrtec
tivoli, vesterbrogade 3, 1630 københavn, danmark

Kursguide - Course Syllabus - Göteborgs universitet

Datalogi och beräkningsteknik ingår även i: • Kandidatprogrammet i matematik • Kandidatprogrammet i biomatematik och beräkningsbiologi • Kandidatprogrammet i astronomi (endast beräkningsteknik) • Kandidatprogrammet i biofysik (endast beräkningsteknik) • Kandidatprogrammet i fysik (endast beräkningsteknik) Kandidatprogrammet i matematik och datavetenskap, 180 hp Artificiell intelligens, big data, data mining och maskininlärning är begrepp som blir allt vanligare i samhällsdebatten.