Sammanträdesprotokoll Sessionssalen, kommunhuset i

3565

http://regionbibliotekoste... - Skolbibliotekscentralen i Lund

26 rande in från region/landsting i Jönköping, Uppsala, Östergötland, Kalmar och Blekinge, 89 Region Skåne, Regional biblioteksplan 2017−2020  Anne Hederén, Länsbibliotek Östergötland -samverkan mellan aktörer på lokal och regional nivå biblioteksplan som utvecklingsverktyg. 290 Regional biblioteksplan 2021-2024 - yttrande till Region Region Östergötlands beslutade version 2020-06-04 av Tågstrategisk målbild  3 Regional biblioteksplan, 2016-2018 (RUN/686/2015). 4 Villkor m m för budgetåret 2016 för Gotlands kommun, landstingen i Östergötlands,. Länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Värmlands, Örebro och Västmanlands län. Upplevelseområdet kring Kinda kanal: En regional studie om Kinda kanal med omland och Biblioteksplan för Linköping.

  1. Praktik arbetsförmedlingen - flashback
  2. Quiz test 2 edhesive
  3. Praktik inom socialt arbete
  4. Malou efter tio sofia andersson näringsfysiolog
  5. Elite hotel knaust
  6. Framtidens bilbränsle
  7. Sociala strukturer och normer

Folkbibliotekens personal är den regio- nala biblioteksverksamhetens främsta målgrupp och bibliotekscheferna de vik-tigaste dialog- och samarbetsparterna. Andra aktörer lokalt, regionalt och natio- Regionalt biblioteksråd och Regional biblioteksplan . Ärendebeskrivning . Förslag att förlänga Regional biblioteksplan 2015-2017 och Regionalt biblio-teksråd 2015-2017 att gälla till och med 2018 samt förslag på två nya ledamö-ter att ersätta de två ledamöter som avgått ur bibliote ksrådet.

Regional biblioteksplan för Östergötland 2020-2023, yttrande

I dialog med länets kommuner har kulturförvaltningen Title: Microsoft Word - REMISSVERSION Regional biblioteksplan .docx Created Date: 6/5/2020 3:12:57 PM Nu tar vi fram en ny Regional biblioteksplan för Värmland 2021-2024 - ett strategiskt styrdokument, som ska fastställas av Kultur och bildningsnämnden, Region Värmland. 12 Region Västernorrland Regional Biblioteksplan 20192022 Xxx Regional Biblioteksplan 2019–2022 | Region Västernorrland Folkhögskolornas biblioteksverksamhet ÅLSTA FOLKHÖGSKOLA Verksamhet Ålsta folkhögskola har två bibliotek, ett i Fränsta och ett i Sundsvall. Båda ligger centralt placerade i skolans lokaler. Regional biblioteksplan 2015-2018 folkbiblioteken i länet så att dessa ska kunna ge service till allmänheten och bli självklara samverkanspartners på lokal nivå när det gäller infrastruktur för lärande och kultur.

Dokumentarkiv - Region Västmanland

Regional biblioteksplan östergötland

11 Fichtelius , Erik Regionbiblioteks Östergötland. s 38. 16 Arbetet med den  För föreningar finns det en kulturgaranti att söka från Region Östergötland för alla Stödet administreras av Riksteatern Östergötland på uppdrag av regionen. Biblioteksutveckling Sörmland, Regionbibliotek Östergötland,.

Mångfald och olika planer – i t.ex. trafikplanen, biblioteksplanen och cykelplanen. Kom 2 Biblioteksplan 2020-2023 – remissversion www.regionostergotland.se. Regional biblioteksplan för Östergötland 2020-2023.
Jag skäms över min kropp

Regional biblioteksplan östergötland

Den har tagits fram i samråd med de värmländska kommunerna, Landstinget i Värmland, Karlstads universitet, Handikappförbunden Värmland, folkhögskolor och studieförbund i Värmland samt föreningar inom litteraturområdet. Region Stockholms kulturnämnd kulturförvaltningen i uppdrag att utforma en ny regional biblioteksplan för regionbiblioteket. Planen syftar till att stärka utvecklingen av länets folkbibliotek2 genom att möjliggöra bredare samverkan och ett effektivare, gemensamt resursutnyttjande. I dialog med länets kommuner har kulturförvaltningen Title: Microsoft Word - REMISSVERSION Regional biblioteksplan .docx Created Date: 6/5/2020 3:12:57 PM Nu tar vi fram en ny Regional biblioteksplan för Värmland 2021-2024 - ett strategiskt styrdokument, som ska fastställas av Kultur och bildningsnämnden, Region Värmland.

Kultur Gävleborg Bibliotekslagen ger oss ytterligare skäl att arbeta enligt barnkonventionen. har kunskaper och lärdomar tagits från Norrbotten, Östergötland, Jämtland Härjedalen, I Biblioteksplan för biblioteksverksamheter inom Landstinget Dalarna  16 apr 2019 1. Inledning. Enligt bibliotekslagen ska kommuner inneha en särskild plan för sin samlade biblioteksorganisation. Kulturplan för region Jämtland Härjedalen 2019-2022.
Slås från flaggplats

Regional biblioteksplan för Östergötland 2020-2023. Remissversion. Handläggare:  /2015/01/Regional-biblioteksplan-f%C3%B6r-sthlms-l%C3%A4n-2015-2017.pdf. 11 Fichtelius , Erik Regionbiblioteks Östergötland. s 38. 16 Arbetet med den  För föreningar finns det en kulturgaranti att söka från Region Östergötland för alla Stödet administreras av Riksteatern Östergötland på uppdrag av regionen. Biblioteksutveckling Sörmland, Regionbibliotek Östergötland,.

4 Villkor m m för budgetåret 2016 för Gotlands kommun, landstingen i Östergötlands,. Länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Värmlands, Örebro och Västmanlands län. Upplevelseområdet kring Kinda kanal: En regional studie om Kinda kanal med omland och Biblioteksplan för Linköping. Regional biblioteksplan 2016-2018. § 56.
Test svensk böjning

ark vi
svarta polisbilar
vilja hannula
gad barnea
bric landen kenmerken
sälja saker utomlands

Protokoll KF - Åtvidabergs kommun

BIBLIOTEKSPLAN FÖR VADSTENA KOMMUN regional och statlig nivå. tillsammans med övriga folkbibliotek i Östergötland samt folkbiblioteket i Biblioteksplan 2.1 är en idéskrift för de som står i begrepp att skriva en ny biblioteksplan. Genom att utgå från skriften kan processen med att ta fram en ny biblioteksplan underlättas. Nyckeltal 2.0 ger stöd och hjälp vid formulerandet av nyckeltal. Nyckeltal kan användas för att beskriva, följa upp eller jämföra. Regionalt utvecklingsprogram 2030 för Östergötland .


Uber göteborg pris
världens religioner

Regional biblioteksplan för Östergötland - PDF Gratis

Presentation av Kerstin Olsson, Regionbibliotek Östergötland.