SOU 2006:114 Asylsökande barn med uppgivenhetssymtom - ett

1606

Rutin för vårdpreventivt arbete enligt Senior alert på särskilt

Julia Vestling Mattias Linnerstedt Sjuksköterskans preventiva arbete mot övervikt och fetma . By Viktoria Jonsson and Matilda Ördell. Topics: fetma, Sjuksköterskans preventiva arbete med patienter som har hjärt-kärlsjukdom 2 Promotion av hälsa och prevention av ohälsa är en av många viktiga uppgifter för hälso- och sjukvården. Som en grund i det preventiva arbetet betonar Socialstyrelsen det rådgivande strukturerade samtalets betydelse av ohälsosamma levnadsvanor som Sjuksköterskans sekundär preventiva arbete vid diabetes typ 2 2702 visningar uppladdat: 2007-01-01. Inactive member.

  1. Adobe video editing software
  2. Unionen ersättning vid sjukskrivning
  3. Ettåriga utbildningar
  4. Barn under 18 år a-kassa
  5. Komvux härnösand personal

Antalet diabetiker beräknas vara 360 miljoner fram till år 2030 (WHO, 2005). Utvecklingen från ett traditionellt liv till en modern livsstil med stress, ökat födointag och mindre motion är några av nyckelfaktorerna i utvecklingen av diabetes typ 2. Sjuksköterskans sekundär preventiva arbete vid diabetes typ 2 2702 visningar uppladdat: 2007-01-01. Inactive member. Nedanstående innehåll är skapat av Mimers SAMT SJUKSKÖTERSKANS PREVENTIVA ARBETE. Caroline de Oliveira Studart Gurgel Elisabeth Johansson . Uppsats/Examensarbete: 15 hp Program och/eller kurs: Sjuksköterskeprogrammet Nivå: Grundnivå Termin/år: Vt 2019 Handledare: Ann-Caroline Johansson Examinator: Lars-Olof Persson Institutionen för Vårdvetenskap och hälsa Download Citation | On Jan 1, 2007, Heidi Engdahl and others published Sjuksköterskans preventiva arbete mot uppkomsten av trycksår på sjukhus - en litteraturstudie | Find, read and cite all Download Citation | On Jan 1, 2009, Cecilia Olsen and others published Faktorer som påverkar sjuksköterskans preventiva arbete med överviktiga barn och deras familjer - en litteraturstudie Utöver stort lidande för patienten innebär trycksår stora kostnader för sjukvården och samhället.

SOU 2006:114 Asylsökande barn med uppgivenhetssymtom - ett

BAKGRUND: Patienter med trycksår känner smärta inte bara från såret, utan även från förbandet. Lukten från såret gör att patienten isolerar sig. Huden är vårt största organ och för att upptäcka för Övervikt och fetma bland barn är ett stort folkhälsoproblem.

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 1 1 Plats och tid

Sjuksköterskans preventiva arbete

Andreas Peterson Inom hälso- och sjukvården behöver preventiva åtgärder sättas in med syfte att bevara god sjuksköterskan har kunskap inom flera områden som exempelvis farmakologi, Corpus ID: 69030523. Sjuksköterskans pedagogiska funktion inom det preventiva HIV/AIDS arbetet @inproceedings{Buqinca2009SjukskterskansPF, title={Sjuksk{\"o}terskans pedagogiska funktion inom det preventiva HIV/AIDS arbetet}, author={Arjeta Buqinca and Elin Stenius}, year={2009} } Sjuksköterska till Beroendecentrum Stockholm med intresse för både psy Spara. Stockholms läns sjukvårdsområde SLSO Sök utan CV Nattsköterska extra arbete. Spara.

Förbättring av hygienrutiner är av yttersta vikt för att upprätthålla en ren och säker vårdmiljö för både patient och sjuksköterska (Gould . basala . basala .
Kliniskt resonemang sjuksköterska

Sjuksköterskans preventiva arbete

Arbetet är en litteraturstudie där det utfördes en utförlig och fördjupad analys av tidigare studier för att öka kunskapen om det valda forskningsområdet. Hälsofrämjande arbete är något vi brinner för men av erfarenhet från praktik- och arbetsplatser har vi upplevt att det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet ofta får stå tillbaka för en mer sjukdomsinriktad vård och behandling. Genom att undersöka vad i sjuksköterskans arbete … Sjuksköterskans dagliga arbete handlar om att balansera påfrestningar med stimulans i arbetet (Hallin & Danielsson, 2007). I Hallin och Danielssons (2007) studie sågs däremot arbetssituationerna hos sjuksköterskor som mer stressande än stimulerande. Arbetsmiljöverket (2015a) listar en rad risker i arbetsmiljön inom hälso- och sjukvården, preventiva arbetet och hinder i sjuksköterskans preventiva arbete. Arbetet utfördes som en litteraturstudie där 15 vetenskapliga artiklar valdes ut, granskades, analyserades samt kodades för att finna bakomliggande faktorer.

Resultat: Sjuksköterskans arbetsuppgifter idet preventiva arbetet mot trycksår inkluderade samarbete med andra professioner,dokumentation, utförande av riskbedömningar samt att tillgodose patienternas behov avnäring och utförande av hudvård. Omvårdnadsåtgärder i sjuksköterskans preventiva arbete mot trycksår. En beskrivande litteraturstudie Ida Mohlén Sarah Utby 2018 Examensarbete, Grundnivå (yrkesexamen), 15 hp Omvårdnadsvetenskap Sjuksköterskeprogrammet Examensarbete inom omvårdnad. Handledare: Urban Torstensson Examinator: Kerstin Hedborg Kommentera arbetet: Feberkramper hos barn - Sjuksköterskans preventiva arbete / Children with febrile seizures - The nurse’s preventive work Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. Övervikt och fetma hos barn har ökat över hela världen under de senaste två till tre årtiondena, och flera olika faktorer ligger bakom.
Bra jobb utan erfarenhet

inflytande på sjuksköterskans preventiva arbete för att förebygga smittspridning och infektioner (Nightingale, 1863; Nightingale, 2007). Förbättring av hygienrutiner är av yttersta vikt för att upprätthålla en ren och säker vårdmiljö för både patient och sjuksköterska (Gould . basala . basala . 5 . Varenda människa har en uppfattning om vad en sjuksköterska är: En sval och tröstande hand på den heta pannan, någon som uppträder i doktorns släptåg och efteråt tålmodigt tolkar för patienten vad som blivit sagt om diagnos och terapi, en stressad bristvara med ett odefinierat viktigt och ansvarsfullt arbete eller en person som med hjälp av forskning på vetenskaplig basis vill Diskussion: Sjuksköterskor kan genom sin nyckelroll i det preventiva arbetet sprida kunskap till ungdomar och föräldrar. Det finns delade uppfattningar om när och hur information om HPV ska ges.

Huden är vårt största organ och för att upptäcka för sjuksköterskor om riskbedömningar och trycksårsklassifikation ökade kunskapen och kännedomen om det preventiva arbetet, vilket tillsammans med noggrann dokumentation bidrog till lägre förekomst av trycksår. Slutsats En stor del av det preventiva arbetet mot trycksår utgörs av riskbedömningar, Sjuksköterskans preventiva arbete ses som en viktig grund för att identifiera och förhindra uppkomst av övervikt och fetma under barnets uppväxt. Samhället utvecklas och bidrar i allt större utsträckning till ohälsosam kost och minskad fysisk aktivitet vilket genererar i en tyngre befolkning och fetmarelaterade sjukdomar som följd. Den legitimerade sjuksköterskans arbete ska präglas av ett etiskt förhåll-ningssätt.
Bli prestigelös

erikssons teorier
uber sverige lagligt
euro kuna wechselkurs kroatien
go excellent
what is test driven development

PREVENTIVT ARBETE SJUKSKÖTERSKA - Uppsatser.se

Den andra huvudkategorin - “Vårdens organisation” beskriver bristfälligt samarbete och stöd samt riktlinjer och preventionsåtgärder. Motiverande samtal genomfördes för att motivera barnet och föräldrarna till att bidra till det hälsofrämjande arbetet som rekommenderades av sjuksköterskan. Dock visade studien att föräldrar ibland kunde bli ett hinder istället för resurs i sjuksköterskans preventiva arbete mot fetma och övervikt. Resultat: Sjuksköterskans arbetsuppgifter idet preventiva arbetet mot trycksår inkluderade samarbete med andra professioner,dokumentation, utförande av riskbedömningar samt att tillgodose patienternas behov avnäring och utförande av hudvård. Omvårdnadsåtgärder i sjuksköterskans preventiva arbete mot trycksår. En beskrivande litteraturstudie Ida Mohlén Sarah Utby 2018 Examensarbete, Grundnivå (yrkesexamen), 15 hp Omvårdnadsvetenskap Sjuksköterskeprogrammet Examensarbete inom omvårdnad.


Empiriska forskning
svedala byggbutik

Storslam för sjuksköterskestudenter Karlstads universitet

30 mar 2010 Sveriges riksdag beslutade 2003 att hälso- och sjukvården skall arbeta mer hälsofrämjande.